Obchodné podmienky


Obchodné podmienky spoločnosti S Racing spol s.r.o.

Doplňujúce informácie:

 

S Racing, spol. s r.o.

Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.15622/T

DIČ:2021920813

 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 
Odbor výkonu dozoru   
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23    

 

1. Súkromné objednávky:

Objednávky je možné realizovať emailom, telefónom alebo faxom.

2. Firemné objednávky

V prípade, že je daňový doklad vystavený na firmu musí mať objednávka písomný charakter. Firemná objednávka musí obsahovať obchodný názov firmy, presnú adresu, IČO, DIČ a meno objednávajúceho.

3. Termín dodania tovaru

Pokiaľ je tovar skladom v SR je doba dodanie obvykle 1-7 pracovných dní. Pokiaľ je tovar na sklade výrobcu je dodacia doba obvykle 3 – 10 pracovných dní. Pokiaľ nie je tovar vyrobený bude dodacia doba oznámená zákazníkovi individuálne. Spoločnosť S Racing spol s.r.o. si vzhľadom na vyťaženosť logistiky jednotlivých výrobcov vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu. Termíny dodania nie sú záväzné, podliehajú potvrdeniu a majú iba informatívny charakter.

Prosíme zákazníkov aby brali na zreteľ fakt, že všetok tovar, ktorý sa nachádza na skladoch výrobcov je objednávaný v najlepšej vôli dodať tento tovar zákazníkoi čo najskôr. Vzhľadom na vyťaženosť logistiky jednotlivých výrobcov si však vyhradzujeme právo na zmenu dodacieho termínu.

4. Záloha na exkluzívne alebo špeciálne objednávky

Pri objednávke exkluzívneho alebo špeciálneho tovaru vyrábaného alebo upravovaného na zakázku je zákazníkovi vystavená faktúra na minimálne 50% a maximálne 100% z hodnoty objednávaného tovaru ( závisí od exkluzivity objednávaného tovaru ). Pri odstúpení zákazníka od zmluvy je táto záloha nevratná.

Dopravu tovaru k zákazníkovi vc(etne poistenia pri doprave hradí spoloc(nost( S Racing spol s.r.o. pri objednávke sady alu/plechovych diskov, sady pneumatik a sady plechoveho disku s pneumatikou ( zimny/letny komplet ). Táto služba je poskytovaná zákazníkom zdarma na území SR. ( Sada - 4 a viac kusov )

5. Doprava zdarma

5. Doprava zdarma Dopravu tovaru k zákazníkovi vrátane poistenia pri doprave hradí spoločnosť
S Racing spol s.r.o. pri objednávke sady alu/plechovych diskov, sady pneumatík a sady plechoveho disku s pneumatikou ( zimny/letny komplet ). Táto služba je poskytovaná zákazníkom zdarma na území SR. ( Sada - 4 a viac kusov )

6. Platba za tovar

Možné spôsoby úhrady za tovar sú: a) platba v hotovosti pri prebratí tovaru b) platba predom – prevodom na účet c) dobierka

7. Technické parametre dodávaného tovaru

Hodnota ET je určená presnými aplikáciami na daný typ auta, ktoré nám poskytujú výrobcovia kolies. Všetky doporučenia sa týkajú neupravených sériových automobilov s továrenskou výbavou. Prípadné dodatočné úpravy na aute je nutné napísať do poznámky pri kúpe kolies.

Disky sú náchylné k deformácii v dôsledku nárazu. Disky spolu s pneumatikami profilového čísla 40 a nižšie už vyžadujú opatrnú jazdu. Najmä nerovnosti, výtlky, diery v asfalte môžu spôsobiť deformáciu disku bez toho, že by sa jednalo o výrobnú vadu. Disky spolu s pneumatikami profilového čísla 35 a nižšie doporučujeme používať výhradne na kvalitných cestách bez nerovností.

8. Prevzatie tovaru

Objednaný tovar je možné prevzať osobne na našej adrese ( Bratislavská 8, 917 00 Trnava ) alebo je tovar doručený kuriérnou službou UPS. Doporučujeme tovar pri preberaní riadne skontrolovať ( množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, príslušenstvo ). Akékoľvek poškodenie alebo chýbajúce súčasti je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi UPS, ktorý s ním spíše škodový protokol. Na neskoršie reklamácie množstva a špecifikácie dodaného tovaru nebude bez existujúceho škodového protokolu braný zreteľ. Všetky zásielky od nás odchádzajú riadne zabalené a skontrolované.

9. Záruka 24 mesiacov

Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov od dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému ako určenému účelu, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebením vzniknutým pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zataženiu, živelnými pohromami alebo vyššou mocou. Na žiadosť kupujúceho poskytne predávajúci kupujúcemu záručný list. Pokiaľ nie je záručný list vystavený tak na tieto účely slúži doklad vystavený pri kúpe výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predávanom tovare.

10. Reklamácie

Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Tovar určený na reklamáciu môžete doručiť osobne na našu adresu ( Sracing - Bratislavská 8, 917 01 , Trnava ), poslať poštou alebo prepravnou službou ( neakceptujeme zaslanie reklamovaného tovaru na dobierku ). Reklamovaný tovar musí byť čistý a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe a písomná reklamácia závad.Pokiaľ reklamujete disky alebo pneu je potrebné odstrániť z nich všetky súčasti, ktoré neboli zakúpené u nás. Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu. Počas reklamačnej doby nie je možné zapožičať zákazníkovi náhradný tovar. Pri reklamácii disku poničeného v premávke prosím berte na zreteľ fakt, že stav našich ciest je niekedy nevyhovujúci a pre nenávratné poškodenie diskov stačí niekedy prejsť neprimeranou rýchlosťou jednu nerovnosť( výtlk, kanál, obrubník.....). Toto platí najmä u diskov s pneumatikou nižšieho profilového čísla.

Spoločnosť S Racing spol s.r.o. nemôže hradiť zákazníkovi poplatky z pneuservisu ani iné poplatky vzniknuté pri manipulácii s tovarom.

Dbajte na doručenie reklamovaného tovaru v čistom stave s odstránenými všetkými súčasťami, ktoré neboli zakúpené u nás.

Reklamácie nedodaných súčastí ( skrutky, vymedzovacie krúžky atď....) príjmame výhradne písomnou formou / emailom s uvedením kompletných údajov o reklamovanej dodávke a zákazníkovi.

Reklamovaný tovar je okamžite po jeho prijatí nafotený v prítomnosti zákazníka / prepravcu.  

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný so všetkým príslušenstvom spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy: Kliknite sem

 

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemncom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

 

12. Ochrana dát

Prevádzkovateľ stránky www.sracing.sk firma S Racing spol s.r.o. Prehlasuje a zaväzuje sa, že všetky údaje osobnej povahy, ktoré získa od zákazníkov nedá k nahliadnutiu tretím osobám a bude ich využívať výlučne pre svoje potreby.

13. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s tým súhlasí.

Obchodné podmienky sú vydané firmou S Racing spol s.r.o. Bratislavská 8, 917 00 Trnava

TIP: Prečítajte si pozorne tieto obchodné podmienky, sú tu pre spokojnosť zákazníka.


Hliníkové Disky

Pneumatiky

Plechové disky


Zimné komplety

Nákup diskov u nás

Prečo si kúpiť disky u nás?   Poskytujeme možnosť nákupu   hliníkových (alu) diskov za   bezkonkurenčné ceny nielen cez   eshop, ale aj priamo na predajni, kde   Vám radi pomôžeme pri výbere vašich   nových elektrónov. Plechové disky,   hliníkové disky, zimné alebo letné   pneumatiky - Sracing je tá správna   voľba pre Vás. Bezkonkurenčné ceny,   rýchla dodacia lehota, profesionálny   prístup a poradenstvo. Neváhajte a   presvedčte sa na vlastnej koži.

Zabezpečenie

Doplnky

Služby pneuservisu

Okrem predaja elektrónov ako sú   hliníkové disky, alu disky a plechové   disky Vám Sracing ponúka aj   profesionálne služby pneuservisu -   plnenie klimatizácie, čistenie klímy,   geometriu, prezutie pneumatík,   opravu pneumatík, vulkanizáciu,   uskladnenie pneumatík, čistenie   diskov, renováciu diskov, kompletné   tepovanie interiérov a pod.   Nezabudnite tiež na našu najlepšiu   ručnú autoumyváreň v Trnave .   Vyskúšajte naše služby a nebudete   ľutovať.